Vellykket landbrukshelg


26.01.14. -Tilbakemeldingene så langt tyder på at folk har kost seg og fått mye ut av helga både sosialt og faglig, sier en fornøyd Elisabeth Larsen. Hun har hatt ansvaret for gjennomføringen av Landbrukshelga 2015, med 200 deltakere og 8 forskjellige kurs.  


Etter en fin fellesstart på Landbrukshelga 2015 på lørdag (se egen reportasje fra i går Stemningsrapport…) ble deltakerne fordelt på i alt 8 forskjellige kurs. 

 

Lean kurs i regi av Tine

LEAN er sunt bondevett satt i system, og en tankegang som skal hjelpe deg å finne flaskehalser og mangler i dine daglige rutiner. Målet er at hele bondefamilien skal bli bevisste på de valgene de før eller siden må gjøre gjennom et langt liv og få kompetanse til å ta gode beslutninger. May Gunn Horntvedt fra TINE Øst styrte LEAN kurset.

 

Pelsdyralslaget hadde eget kurs

Sør Pelsdyralslag arrangerte eget kurs for pelsdyrprodusenter. Tema var fôring og stell av mink og rev, samt en gjennomgang av resultatene fra arbeidet i det politisk nedsatte utvalget som kom i desember.

 

Nå er det min tur Tevling Full konsentrasjon

På Nå er det min tur kurset for landbruksinteressert ungdom ble det blant annet arrangert en tevling i å dandere et frukt- og grønnsaksfat. På bildet over ser vi vinnerlaget fullt konsentrert.

 

Nå er det min tur Tevling Juryen overbevises

Men før vinnerne skulle kåres var det mange gode forsøk på å overbevise juryen om at dette fatet er det beste!

 

Nå er det min tur Tevling Vinnerfatet

Her er vinnerfatet. Alle bidrag ble satt ut som pausemat, så takk for deilig mat!

 

Landbrukshelga 2015 Mingling i pausene

Pausene er viktige. Her treffer man gode kollegaer og knytter mange nye, gode kontakter.

 

Kurs for svinebøndene

Norsvin i Vestfold og Telemark hadde eget kurs for svineprodusentene. Her ble det fylt på med kunnskap om blant annet økonomi, regnskap, rekruttering, puljeplaner, tørrdesinfisering og fôring.  

 

Inspirasjonskurs for tillitsvalgte i Bondelaget

Bondelaget i både Vestfold og Telemark hadde invitert med seg sine tillitsvalgte på inspirasjonskurs. Lørdag var satt av til eget kurs i Matpolitkk hvor Anders Huus fra Norges Bondelag var foredragsholder. Søndag var hovedtema “Det lokale Bondelaget som sosial arena”. På bildet over orienterer Per Asbjørn Andvik om Gjensidiges forsikringstilbud rettet mot landbruket.

 

Grovfordyrking

NLR Østafjells arrangerte kurs om grovfôrdyrking. Her ble sentrale tema som jordkultur, fôrvekster, fornying og stell av beiter og grovfôrkvalitet diskutert, både økologisk og konvensjonelt dyrket.

 

Nå er det min tur Bjørn Anders Røed og Kristian Hotvedt om morsomme og praktiske duppidutter i landbruket

Bjørn Anders Røed og Kristian Hotvedt avsluttet kurset for landbruksinteressert ungdom med en innføring i alle tekniske og elektroniske duppidutter en nå kan dra nytte av i landbruket.

 

Takk til Studieforbundet Næring og Samfunn og alle deltakerne for en flott Landbrukshelg!


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag