Vellykket kurs i kornøkonomi!


Publisert: 23.11.2021

Et sterkt fokus på økonomi i kornproduksjon er viktig, uavhengig av næringspolitiske rammevilkår. I kornproduksjonen kan avlinger og kvalitet på avlinger variere kraftig fra år til år. Kornproduksjon er en type produksjon hvor det er viktig å ha fokus på marginene.

Dette var noe av bakteppet for kurset i kornøkonomi som ble holdt i regi av Kornprosjektet i Telemark. Faglig ansvarlig for kurset var Lars Kjuus fra Norsk Landbruksrådgiving Øst. Kjuus har lang erfaring som både kornprodusent og rådgiver innen kornproduksjon, og han delte sine store kunnskaper med forsamlingen på en meget god måte.

Innledningsvis poengterte Kjuus, satt litt på spissen, men dog, at det var tre ting som er viktig i kornproduksjon for et godt økonomisk resultat; avling, avling og maskinkostnader. I fortsettelsen var Kjuus innom en rekke forhold som er med å påvirker økonomien i kornproduksjon.

Blant temaer som var oppe i kurset var blant annet; jevn inntekt, privatøkonomi og budsjettering. Videre ble det ikke minst fokusert på dekningsbidrag, driftsopplegg, kjøp og salg av varer til riktig tidspunkt og faste kostnader. Kurset gikk over en kveld og en ettermiddag pluss kveld. Siste kursøkta ble det fokusert på blant annet mekaniseringsøkonomi, finansiering og likviditet, samt jordleie – nydyrking – kjøp av jord. Kjuus brukte og tid på det å lede seg selv og lede en bedrift.

Det var høy intensitet på hele kurset, og muntlige tilbakemeldinger fra flere av de 18 deltagerne tyder på at kurset traff målgruppen på en veldig god måte. Kornprosjektet i Telemark vil vurdere å sette opp nytt økonomikurs seinere i kornprosjektet.

Vi takker Lars Kjuus for en svært solid jobb og deltagerne for stort engasjement gjennom hele kurset!

 

Lars Kjuus var faglig ansvarlig for kurset i kornøkonomi, - faglig svært dyktig og meget god evne til å formidle budskapet!
Lars Kjuus var faglig ansvarlig for kurset i kornøkonomi, – faglig svært dyktig og meget god evne til å formidle budskapet!

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag