Vellykket kornmøte i Bø!


Publisert: 24.01.2023

Den 12. januar arrangerte Kornprosjektet i Telemark fagkveld for kornprodusenter på Bø Hotell. Kornprosjektet i Telemark har som målsetting å øke kornproduksjonen i Telemark ved å arrangere ulike typer aktiviteter som kan bidra til faglig påfyll, og ved aktiviteter som kan bidra til et sterkere produksjonsmiljø for korn. Om prosjektet vil lykkes i sin målsetting gjenstår å registrere, men med mellom 35 og 40 deltakere på møtet må en kunne konkludere med at interessen for påfyll er stor hos kornprodusentene. Flere produsenter fra Vestfold hadde også funnet veien til Bø. Utveksling av kunnskap på tvers av kommuner og distrikter bidrar til verdifullt kunnskapspåfyll. Jon Midtbø, sentral i kornprosjektet i Telemark og medlem av kornutvalget i Norges Bondelag, ønsket velkommen til Bø denne januarkvelden.

Til møtet var invitert Anders Klaseie og Everdien van Weeghel. Sistnevnte er seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, og van Weeghel har blant annet regionalt miljøprogram (RMP) som sitt arbeidsfelt. Klaseie er leder av kornutvalget til Norges Bondelag. Når han ikke leder utvalget er han korn- og sauebonde på Eidsvold.

 

Anders Klaseie snakker engasjert om ulike temaer innenfor korn og kornproduksjon!
Anders Klaseie snakker engasjert om ulike temaer innenfor korn og kornproduksjon!

Først ut av innlederne var lederen av kornutvalget i Norges Bondelag. Anders Klaseie brukte en del av sitt innlegg til å reflektere over den internasjonale situasjonen. Det finnes noen mørke skyer på himmelen; krig, sterk økning i kostnader og klimaendringer påvirker produksjonen av korn negativt. Pluss fortegn kan settes ved at avlinger og berging av avlinger på den sørlige halvkule har gått rimelig bra. Det har selvsagt stor betydning for verdens totale matvaresituasjon.

Klaseie brukte likevel mesteparten av sitt innlegg til å reflektere over muligheter og utfordringer for kornproduksjonen i Norge. En rimelig god vekstsesong i kombinasjon med godt jordbruksoppgjør er definitivt ei oppside, mens kraftige kostnadsøkninger representerer nedsiden. Klaseie brukte selvsagt tid på det kommende jordbruksoppgjøret, – et hvert jordbruksoppgjør er viktig, – jordbruksoppgjøret 2023 representerer på ingen måte noe unntak! Lederen av kornutvalget var og innom Bondelagets korn- og proteinstrategi, – en strategi som skal være med å legge grunnlag for en framtidsrettet produksjon av korn og proteinvekster i Norge. Kombinasjonen av stort engasjement, gode kunnskaper og godt illustrerende plansjer, gav en meget god innledning for de fremmøtte!

 

Everdien van Weeghel gir til forsamlingen av sine solide kunnskaper på et svært omfattende fagfelt.
Everdien van Weeghel gir til forsamlingen av sine solide kunnskaper på et svært omfattende fagfelt.

Siste del av fagkvelden var viet de, for mange, tre kjente bokstavene RMP, – regionalt miljøprogram. Regionalt miljøprogram omfatter en rekke tiltak, noe som gjør at det kan være krevende å ha god oversikt. God oversikt innenfor ordningen har seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Telemark og Vestfold, Everdien van Weeghel. Hun tok forsamlingen med på en systematisk, presis og passe grundig gjennomgang av de ulike tiltak som finnes i RMP ordningen. Det finnes mye informasjon om RMP på nett. Gjennomgangen til van Weeghel gjør det antagelig lettere for de som ønsker å gjøre seg mer kjent med, og kanskje til og med “dypdykke” i de enkelte tiltakene. Tiltak knyttet til avrenning til vann, som for eksempel redusert jordarbeiding, er spesielt interessant for korndyrkerne. Interessant er også tiltak knyttet til reduserte utslipp til luft og til tiltaket soner for pollinerende insekter. Everdien van Weeghel kunne opplyse at det nå vil være mulig å søke RMP midler til etablering av soner for pollinerende insekter på randareal til dyrka mark, altså på utsiden av selve åkerarealet. Oppstarten er riktignok beskjeden, i og med at det i første omgang er satt ei grense på 200 meter. Statsforvalteren forklarer den beslutningen med at en ønsker å skaffe seg erfaring før det eventuelt rulles ut flere meter. Det blir uansett spennende å registrere hvordan dette tiltaket vil bli mottatt.

Det var flere av deltagerne som hadde spørsmål og kommentarer til begge innledere, og den “gode praten” både før og etter innleggene er med på å skape engasjement og god stemning i møtet.

Avslutningsvis står det igjen å takke Everdien van Weeghel og Anders Klaseie for svært gode innlegg med faglig tyngde!

Kornprosjektet fortsetter med aktiviteter i februar og mars. Følg med her på Grønt fagsenter, – annonseres snart!


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag