Vellykket kornkveld i Sande før koronaens tid


Publisert: 28.03.2020

Aasnes har bygget bingetørker med omrører fortrinnsvis til frøtørking, han har i tillegg tårnsiloer for tørking av korn med utendørs tippesjakt og automatisk tømming. Gjessing har under bygging en stor plantørke med fleksible vegger innvendig, noe som gjør tørken meget fleksibel. Interessant her er at kanalen ligger senket under gulvet gjennom hele bygget, han sparer dermed mye plass innvendig.

Etter befaring var det samling på Bondeheimen i Sande med en rekke fagforedrag. Først ut var Svein Ånestad fra NLR som snakket om prosess, tegning og prosjektering av tørker. Han viste også eksempler på varm- og kaldluftstørker, og så på kostnadsrammer og lønnsomhet med dagens ordninger. Oddbjørn Rød fra Vestfold Bondelag orienterte om søknadsprosessen mot Landbrukskontor og Innovasjon Norge. Rød fortalte også om det nytt prosjekt hvor man skal se på muligheten for å utnytte utstyr (varmekilder) med ledig kapasitet fra anleggsbransjen i landbruket for bla. tørking av korn.

Etter en god pause med pizza og kaker viste Alf Movik fra Felleskjøpet en rekke eksempler på tørker som er bygget på Østlandet de siste årene. Alt fra kostbare og store varmluftstørkeanlegg, til enklere varianter som plantørker både som nybygg og ombygde gårdsbygninger. Han gikk også igjennom ulike energikilder som er på markedet i dag og la frem noen tall for kostnader ved bruk av disse.

Kvelden ble avsluttet med et helt annet tema, nemlig “Fangvekster i korn”. Jon Randby fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark holdt et meget inspirerende innlegg, hvor han tok for seg dagens tilskuddsordninger og mulig klimagevinst ved dette tiltaket. Han la vekt på fangvekstenes potensiale som klimatiltak og målene som Vestfold og Telemark har satt seg i denne forbindelse. Randby var klar på at disse tiltakene må følges opp med økonomisk stimulans dersom målene skal nås. Det var en våken forsamling som stilte mange spørsmål til Randby om ordningen, samt nyordninger som kantsoner for pollinerende insekter.

Sande og Strømm Landbrukslag planlegger Del 2 av kornmøtet allerede til høsten. Da blir det et enkelt opplegg med befaring av 2-3 anlegg til, og en pølsekjele. Mer informasjon kommer.

En spesiell takk til Hans Aasnes, Erling Gjessing og Oddbjørn Rød for gode bidrag til en vellykket “Kornkveld”!

Redaksjonen takker styret i Sande og Strømm Landbrukslag for tekst og bilder.

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag