Vellykket konferanse om matglede


01.05.16.  Matglede – hvordan bidra til økt matglede hos brukerne? var tittelen på en konferanse som Fylkesmannen i Vestfold ved landbruksavdelingen og helse- og sosialavdelingen gjennomførte 20. april sammen med Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester (USHT). Målet med konferansen var økt matglede for brukere av hjemmetjenester og beboere på insitusjoner.Salen i TML konferansesenter var fylt opp med 150 interesserte
og engasjerte deltakere fra de fleste kommuner i Vestfold. Fylkesmannen i Vestfold åpnet konferansen. Landbruksdirektøren og fylkeslegen holdt en dialog om tema «fra jord til bord – maten er mer enn du tror», og de fikk frem både ernæringsperspektivet, hvor maten kommer fra, våre naturgitte forutsetninger i Vestfold og behovet for god, sunn og riktig mat. Les mer hos Fylkesmannen
i VestfoldALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag