Vellykket grøftemøte på Borgen mølle


31.01.18. Sist torsdag inviterte Stokke Bondelag til grøftemøte på Borgen Mølle. Det var godt oppmøte og de 36 fremmøtte fikk innføring i både grøftplanlegging og -praksis, i tillegg til siste nytt fra landbrukskontoret.


2018 Stokke grøftemøte Per M Lea

Per Martin Lea fra Vestfoldmøllene åpnet med å fortelle om møllene, status på kunstgjødsel og såkorn.

 

2018 Stokke grøftemøte Torgeir Tajet

Videre hadde Torgeir Tajet en time til disposisjon rundt planlegging av grøfting. Her var det svært mye informasjon om ulike måter bygge opp grøfte-nettet på. Han kom også innpå hvordan kabel legging kunne ødelegge nåværende og kommende grøfting.

 

2018 Stokke grøftemøte God mat2 

Vestfoldmøllene spanderte snitter og wienerbrød med kaffen.

 

2018 Stokke grøftemøte David Landsverk

Deretter foredro David Landsverk om grøfting i praksis.

 

2018 Stokke grøftemøte landbrukssjef Einar Idland

Sandefjord kommunes landbrukssjef Einar Idland informerte om tilskudd og SMIL-midler til grøfting.

 

2018 Stokke grøftemøte God mat

En meget vellykka kveld!

 

Takk til  Ane Hjetland Holt og Anne Elisabeth Dammen for tekst og bilder!


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag