Vellykket årsmøte i Vestfold BU


07.02.15 Inger-Martha Skjelland ble gjenvalgt som leder av Vestfold Bygdeungdomslag forrige helg. Det var et aktivt årsmøte med mange saker. Dag Fredrik Eftedal var gjest fra Bondelaget. -Jeg ble inspirert av denne flotte gjengen med ungdommer, sa Eftedal. Det var særlig kombinasjonen av profesjonelt organisasjonsarbeid og ungdommelig engasjement og humor som imponerte. Årsmøtet vedtok en uttale om jordvern.


VBU årsmøte 15 Inger Martha Skjelland

Leder i Vestfold Bygdeungdomslag, Inger-Martha Skjelland, holdt en flott tale til årsmøtet. Innholdet i denne ble blant annet tatt opp i generaldebatten.

 

VBU årsmøte 15 Ordførerbordet

Marius Bøhle var ordfører i årsmøtet som ble gjennomført på en ryddig og profesjonell måte. VBU greier å beholde formaliteter uten at det hemmer engasjementet.

 

VBU årsmøte 15 styret

 

Det nye styret består av:

 

Leder:  Inger-­‐Martha Skjelland
Organisatorisk Nestleder: Pål AgnarTveitan
Bygdepolitisk Nestleder: Elisabeth Sjue
Økonomileder: Karina Skjauff
Tevlingsleder: Sander Schou
Infoleder: Kathrine Skaug
Kulturleder: Silje Regine Skjelland
Lagsutviklingsleder: Elise Røisgård Kirkevold
Styremedlem: Anders Gretteberg
1. Vara: Anna Renathe Trollsås

 

Uttale om jordvern:


 

VBU årsmøte 15 Middag

Dagen ble avsluttet med stilig årsmøtemiddag. VBU kan arrangement!!

 

Takk til VBU for bilder.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag