Velkommen til Korndagen 2018


05.03.18.  Den årlige korndagen arrangeres i Amfi på Gjennestad Gartnerskole torsdag 8. mars kl 18.30. Temaer blir CropSAT og presisjonsjordbruk,  salgallmygg,  fangvekster og jordkarbonprosjektet, svartelista planter som sprer seg i Vestfold, samt at det blir orientering om «Korn i Vestfold» og tur til Borgebydagene.  Innledere fra Yara, Norsk Landbruksrådgiving og Kornsatsing i Vestfold.  Se
hele programmet her.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag