Velkommen til Gratis klimakalkulator verksted


Publisert: 27.02.2024

Mandag 4.mars kl 19.00-21.00 i møterommet på Grønt fagsenter inviterer klimabonde i Vestfold til gratis klimakalkulator verksted.

Vi setter av en kveld med klimarådgivere fra NLR, Kari Tjentland og Svein Ivar Ånestad som hjelper til med innlogging i klimakalkulatoren. Har du spørsmål rundt dine tall eller lurer på noe rundt klimakalkulatoren? Benytt muligheten til å få gratis hjelp av våre dyktige klimarådgivere.

Ta med egen pc eller lån av oss og husk bank Id.

Vi serverer kaffe og kake

Påmelding innen fredag 1.mars til Silje.eckdahl@bondelaget.no eller på sms til 91 59 55 93


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag