Velg grønn utdanning i Vestfold


10.01.16. Mange 10.klassinger lurer i disse dager på hva slags utdanning de skal velge. Nå er mulighetene større enn noen gang ved å velge en grønn utdanning! I Vestfold er det Melsom vgs og Gjennestad vgs som tilbyr naturbruksutdanning og vi minner igjen om at det nå er mulig å ta fagbrev i agronomen og gartnerutdanninga i Vestfold.


Naturbruksskolene

Kan du tenkte deg å bli lærling, lærebedrift eller veileder

i agronom- eller gartnerfag?
 

Agronomen på Melsom og gartnerfag på Gjennestad deltar i et prøveprosjekt hvor utdanningen gjennomføres som lærlingløp med fagbrevutdanning (2 år på skolen og 2 år som lærling ute hos gartnere og bønder “med støvla på”) . Landbruksnæringa i Vestfold har trua på dette!  

  • For lærlingene blir det en unik mulighet til å komme ut til oss “med støvla på” og som jobber med agronomi og gartnerfag i det daglige.
  • Næringa får en unik mulighet til å bli kjent med og forme framtidas gartnere og bønder – eller kanskje biolog, landbrukssjef eller veterinær? Etter endt fagbrevutdanning vil det nemlig nå være mulig å ta påbygging og høyere utdanning på f.eks. NMBU på Ås, som etterspør studenter med mer praktisk erfaring.

Selve lærlingordningen er lagt opp etter mal fra avløserringen, hvor flere bønder/bedrifter kan gå sammen om en lærling. Det sikrer variasjon for lærlingen og gjør det enklere for spesialiserte bønder og gartnere å dekke alle mål i læreplanen.


Vestfold Landbrukstjenester er opplæringskontor og vil være bindeleddet mellom lærling og lærlingbedrift/veileder. De vil stå for kursing og ta seg av mye av papirarbeidet. Kontakt daglig leder Runar Wold, tlf 33335145/ runar@vlt.no, som gjerne kommer på besøk for en prat om dette.

 

Tor Fredrik Bjune er lærling hos Bjørnar Langklep

De første lærlingene gikk ut i lærebedrifter sist sommeren. NRK Vestfold laget i høst en reportasje med en fornøyd lærling; Tor Fredrik Bjune på gården til Bjørnar Langklep i Undrumsdal. Tor Fredrik forteller at han rullerer på tre gårder, en uke på hvert sted, noe som gir et godt helhetsinntrykk og gir mulighet til å plukke ut det optimale.

 

Lyst til å besøke skolene? 

 

Onsdag 20.01.2016 kl 08.30-14.00 er det åpen dag på Gjennestad vgs for ungdomsskoleelever. På ettermiddagen blir det eget møte hvor også foreldrene kan være med. 

 

Gjennestad vgs arrangerer dessuten Besøkshelgen 22.01-24.01, et tilbud til deg som vil finne ut enda mer om skoletilbudet og som ønsker å prøve litt av internatlivet. Besøkende betaler reisen selv men får mat og opphold gratis. Opplegget strekker seg fra fredag kveld til søndag formiddag. Det blir gitt god info om utdanningsprogrammene
og i tillegg blir det mye sosialt opplegg.

 

Onsdag 27.januar kl 12-19 er det åpen dag på Melsom vgs. Mellom kl 12- kl 17 er det omvisning som starter hver hele time, kl 13.30 og kl 18.00 er det orienteringsmøter i stua. 

 

Det inviteres til bransjetreff på Gjennestad tirsdag 2. februar 2016.

Her er målet at potensielle lærlinger og foreldre møter potensielle lærebedrifter og næringa. Disse grupper er spesielt velkommen:

  • Elever fra 1. og 2. år for naturbruk og anleggsgartnere fra Melsom Vgs og Gjennestad Vgs.
  • Lærebedrifter eller de som vurderer å bli lærebedrifter innen anleggsgartnerfag, gartner eller agronom.
  • Opplæringskontorer innen anleggsgartnerfag og naturbruk.
  • Foreldre og foresatte.

Vi oppfordrer alle som ønsker å høre mer om denne spennende utdanningsmuligheten til å møte opp på aktuelle arrangement eller kontakte skolene, Vestfold landbrukstjenester (tlf 33335145) eller Vestfold Bondelag (tlf 33363200)!

 

Og husk; nå har man alle rettigheter til å fortsette med påbygging etter fagbrevutdanning og dermed mulighet for høyere utdanning.

Det akademiske miljøet på NMBU på Ås etterspør studenter med praktisk erfaring!

 

 

Les mer om hva naturbruksutdanning er og hvilke jobbmuligheter som finnes for de som utdanner seg til naturbruk på www.naturbruksskolene.no

 

og på Velg Landbruk

 

 

Les mer om naturbruksskolene i Vestfold: 

 

Melsom vgs 

 

Gjennestad vgs

 

Ungdom skal velge


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag