Velferdsordningene til bonden – viktig for et bærekraftig jordbruk


29.01.17. -Med forslaget i Jordbruksmeldingen om å avvikle tilskuddet til avløsning ved ferie og fritid vil det bli vanskeligere for bøndene å prioritere ferie og fritid ved en presset likviditet. Dette vil typisk gjelde bønder som er nyetablerte eller har behov for å investere. Vi vil da kunne komme i den situasjon at det etterhvert vil bli vanskelig å ha nok kvalifisert arbeidskraft tilgjengelig. Uten nok etterspørsel etter avløsere
ved ferie og fritid vil det ikke være igjen arbeidskraft som kan steppe inn på kort varsel ved akutt sykdom og krise. Dette skriver Harald Lie, leder i Norske landbrukstjenester som en kommentar til foreslått jordbruksmeldingALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag