Velferd må ikke forenkles bort!


22.01.16 – Gode velferdsordninger og trygghet ved sykdom er viktig for rekruttering til landbruket, sier Harald Lie, nestleder i Vestfold Bondelag og styreleder i Norske Landbrukstjenester. Han har skrevet en kronikk der han advarer politikere og faglag til å forenkle bort velferdsordninger etter anbefaling fra Forenklingsutvalget. Kronikken gir en lettfattelig oversikt over ordningene, og viser at det er de samme avløserene som brukes ved ferie, fritid, sykdom eller fødselspermisjoner.
Ordningene må derfor ses i sammenheng. -Landbrukstjenestene/Avløserlagene har gjennom Landbruksvikarordningen stilt seg som garantister for beredskap ved sykdom og er avhengig av jevn sysselsetting ved ferie og fritid for å kunne oppfylle beredskapen, sier Lie i kronikken.

Les kronikken hos Bedre GardsdriftALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag