Vel overstått Ledermøte i Vestfold Bondelag


02.10.16. Den tredje dagen i Irland var satt av til selve Ledermøtet 2016. Brita Skallerud, Christian Anton Smedshaug og Per-Asbjørn Andvik bidro, samt at Vestfold Bondelag selv orienterte lokallagene om aktuelt og fokusområder utover høsten.


Aktuelt fra Vestfold Bondelag v fylkesleder Thorleif Muller

Fylkesstyremedlem Hans Edvard Holtung ledet møtet og ønsket velkommen til et imponerende antall fremmøtte kl 08.30 søndag morgen. Fylkesleder Thorleif Müller fikk ordet og gikk i gjennom aktuelt fra Vestfold Bondelag. Han skrøt av lokallagenes engasjement blant annet rundt Åpen Gård og berørte flere aktuelle tema som høring på konsesjonsloven, landbrukets gjødsel- og klimabidrag i Den Magiske Fabrikken, flere ministermøter,
korn-/grovfôrfordeling i Vestfold og fokus framover på ny jordbruksmelding og Stortingsvalget 2017.

 

Brita Skallerud orienterte om aktuelt fra Norges Bondelag

Brita Skallerud, 2.nestleder i Norges Bondelag takket for at hun fikk være med på VBs ledermøte i Irland og dro noen highlights fra Norges Bondelags fokusområder. Hun delte noen tanker rundt hvordan bondelaget kommer til å jobbe for å få best mulig mål for framtidas landbruk og landbrukspolitikk. Importvernet vil fortsatt være avgjørende. Vi må fortsatt utnytte ressursene og arealer der de er.

 

Karl Arnt Bårnes

Det var som vanlig en del spørsmål fra engasjerte tillitsvalgte, som her Karl Arnt Bårnes, lokallagsleder i Brunlanes landbrukslag. 

 

Christian Anton Smedshaug

Etter to dager med gårdsbesøk og møter med både det irske bondelaget og landbruksaktører var det interessant å høre Christian Anton Smedshaugs betraktninger og skråblikk om hvordan irske bønder har det i forhold til oss.  

 

Per Asbjørn Andvik

Per-Asbjørn Andvik jobber nå i Felleskjøpet og var utfordret til å dele sine tanker om samvirket som redskap for oss bønder. 

 

På slott i Killkenny

På ettermiddagen ble det tid til en busstur til Kilkenny, hvor vi blant annet fikk omvisning på et slott… 

 

Så lærte vi hva bygg kan brukes til på ølbryggeriet O'Haras

…og fikk innføring i ølbryggingens hemmeligheter på O’Haras bryggerier.

 

En flott tur til Irland nærmet seg dermed slutten. Mandag morgen bar det avsted til flyplassen igjen.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag