Veiledere for syke- og foreldrepenger


04.04.19. Mange synes det er vanskelig å få oversikt over egne rettigheter ved sykdom, svangerskap og fødsel.  Norges Bondelag har nå utarbeidet en veileder med oversikt over reglene som gjelder ved sykdom hos bonden. I tillegg er det utarbeidet en veileder med oversikt over reglene fødsel og svangerskap hos bonden. – Veilederne er ment å gi en enkel fremstilling av reglene og gi svar på noen av de typiske spørsmålene som oppstår
for selvstendig næringsdrivende bønder, sier advokat Elise Midling-Hansen i Norges Bondelag.  Les mer hos Norges Bondelag.

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag