Vårt krav viser hva som må til for å nå regjeringas mål


25.04.14 Dette sier fylkesleder Hans Edvard Torp om jordbrukets krav som ble overrakt staten i dag. – Vi ønsker lønnsom og klimasmart matproduksjon over hele landet. Årets krav har ei ramme på 1,5 mrd og vil gi økte inntektsmuligheter på 35 000 kr pr årsverk. Dette må til for å sikre et landbruk for fremtiden. – I Vestfold er det bekymring over redusert kornproduksjon. Årets krav med 15 og 17 øre i økt kornpris
og vektlegging av økt grøftetilskudd, er viktige ting for vestfoldbonden, sier Torp. 


Et krav for framtiden 

  • For å sikre et klimasmart og bærekraftig landbruk, må bønder i alle deler av landet ha forutsigbarhet og lønnsomhet. 
  • Det må lønne seg å produsere mat.
  • Vårt krav om økte inntektsmuligheter på 35.000 kroner per årsverk vil sørge for at den positive inntektsutviklinga fra 2013 fortsetter. Alle produksjoner i landbruket ligger lavere enn gjennomsnittsinntekten for andre grupper i samfunnet.
  • Det beste virkemiddelet for å få nye og eksisterende bønder til å satse og investere for framtida er å øke inntekten.

Årets krav har ei ramme på 1,5 mrd 

I kravet bes det om økte priser på korn, melk, poteter, grønnsaker og frukt tilsvarende 365 mill kr. Det vil øke prisen på et årsforbruk av norsk mat med 73 kroner, eller 20 øre pr.dag.

 

For å sikre et landbruk i hele landet, og konkurransedyktige norske råvarer til matindustrien kreves det også økte budsjettmidler på 995 mill. Økningen tilsvarer 0.1 prosent av årets statsbudsjett. 

 

Sammen med ledige midler og verdi av jordbruksfradraget gir årets krav en ramme på 1,5 mrd. Til sammenlikning var fjorårets krav på 1,97 mrd og avtalen som ble inngått hadde en ramme på 1,27 mrd kroner.

 

Fjorårets oppgjør ga en inntektsmulighet på kr 31 000 pr årsverk. Årets krav kan videreføre den positive inntektsutviklingen og skape optimisme og satsningsvilje hos unge bønder.

 

Utslag av oppgjør 2000-2013_2

 

Staten bruker stadig mindre av statsbudsjettet på landbruket 

Fakta overføringer_2

 

Fakta EU støtte

 

 

Les mer hos Norges Bondelag

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag