Vårmøte i Vestfold sau og geit


Tema; Jordkultur og god plantevekst, samt bruk og stell av beiter.


Del 1. Jordkultur, grunnleggende krav for å få god plantevekst
          Slåttetidspunkt – gjødsling – forprøver – Grasarter
Del 2:  Bruk og stell av beiter til sau
Del 3:  Info fra årsmøtet i NSG

Knut Volland fra Norsk landbruksrådgivning holder del 1 og 2 og det blir matservering i pausen.

Velkommen!


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag