Vår gode hjelper – meitmarken


27.05.18. Meitemarken er mye mer enn godt agn! Marken har vært på jorda i minst 300 millioner år og sørger for at planter og trær får gode vekstvilkår. Yndlingsmaten er jord – faktisk kan meitemarkene på et dekar jord spise opp til 25 tonn i året. Den graver ganger som gjør at det kommer luft ned i jorden og fører til bedre jordstruktur og næringstilgang for plantevekst. Den er også en viktig del av næringskjeden
og yndlingsmat for mange fugler.  Les mer hos NIBIO.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag