Vanskelig innhøsting og avlingstap/skade- Ta kontakt i tide ved stram likviditet


27.09.17. Sjelden er innhøstingsforholdene så vanskelige som i år. Mange bønder sliter med å komme ut på jordet for å redde avlingene og det er stor usikkerhet rundt kvaliteten. Det får naturlig nok økonomiske konsekvenser. Hva kan du gjøre?


I 2011 hadde vi også en vanskelig høst. Som vi ser av bildet under fra Grønt Fagsenter i desember det året arrangerte Vestfold Bondelag et møte med både DNB og Landkreditt. Den gang gikk bankene ut og oppfordret sine kunder til å ta kontakt for å finne gode løsninger. Jo før jo bedre. Den oppfordringen gjelder fortsatt. Ta kontakt med regnskapskontoret, banken eller leverandører! Nå er det mange i samme
situasjon og vi håper bønder med midlertidig likviditetsutfordring blir møtt med forståelse.

 

Avlingssvikt og likviditet Møte med bankene i 2011

 

Prioriter stående åker! 

Det er heldigvis relativt lite legde å se i åkrene mange steder i Vestfold, men det generelle rådet nå fra kornmottakene er utvilsomt å prioritere stående åker. Mye av det som er legde i vårt fylke nå er nok dessverre av en slik kvalitet at kornmottaket ikke får tatt det i mot. Det er den enkelte siloleder som styrer dette.

Groing i havre 2017 Lardal

Dette bilde er fra en befaring i Lardal i dag hvor vi tydelig kan se at det gror veldig i mange åkre nå. Foto: Marit Grimsrud

 

Hjelp hverandre! 

Værvarselet for Vestfold ser bra ut for de neste 3 dagene. Vestfold Bondelag inviterte i går de lokale bondelagene til møte på Gjennestad og fylkesleder Thorleif Müller hadde en klar oppfordring til alle fremmøtte; -Hvis du vet at naboen har en åker som det er mulig å kjøre ut på i løpet av disse dagene og du selv er ferdig med treskinga så hjelp hverandre!

Værvarsel for Stokke de neste 3 dagene

 

Søke avlingsskadeerstatning? 

Sammenhengende regn, fuktig og relativt varmt vær som vi har nå er ikke bra for innhøstinga! Dessuten har denne sesongen bydd på flere klimabetingede skader som hver for seg eller tilsammen kan gjøre at du kan søke avlingsskadeerstatning. Styrtregn i vår, tørke i sommer og langvarig regn nå i innhøstingsfasen er kanskje de største faktorene.

 

Fylkesmannens landbruksavdeling har sendt en mail om hva som er viktig nå:

  • Mulig avlingssvikt meldes til kommunen «uten ugrunnet opphold». Det er ikke for seint å melde avlingssvikt nå selv om noe av avlingssvikten har sammenheng med værforhold tidligere i vekstsesongen.
  • Søker skal ifølge vilkårene for å få utbetalt erstatning høste så mye av avlingen som mulig. Kommunen skal godkjenne arealer som ikke kan høstes. Men det er en balanse mellom høsting og store kjøreskader og jordpakking. Landbruksforvaltning og landbruksrådgiving vil samarbeide om å finne denne balansen. Igjen; kontakt kommunen hvis du er i tvil!
  • Søknadsfristen 31. oktober er absolutt. Søknader etter fristen blir avvist. Søknaden behøver ikke å være fullstendig.

 

Les mer om avlingsskadeerstatningsordningen hos Landbruksdirektoratet


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag