Valgnemnda i Bondelaget ønsker innspill


Publisert: 22.11.2021

Leder og nestleder i Vestfold og Telemark Bondelag er på valg hver år. Aslak Snarteland og Silje Eckdahl

Valgnemnda er i gang

På ledermøtet hadde valgnemnda i Vestfold og Telemark Bondelag sitt første arbeidsmøte. Tone Edland, Vinje, er leder av årets nemnd som skal fremme forslag til kandidater til styremedlemmer og andre verv i fylkeslaget. Hun har med seg Nils Henry Haugen, Sandar, som nestleder. Valget foregår på årsmøtet 18. mars 2022.

Styremedlemmer på valg

Leder (nå Aslak Snarteland, Fyresdal) og nestleder (nå Silje Eckdahl, Borre og Undrumsdal) er på valg hver år. Styremedlemmer som er på valg er Inger Synøve Johnsen, Våle, Anne Birgitte Riis-Johansen, Gjerpen og Solum, og Trude Flatland, Vinje og Tokke. I tillegg er alle varaene på valg (Hans Kristian Berge, Tjølling, og Anne Helene Sommerstad Bruserud, Andebu). Silje Eckdahl, Hege Gonsholt og Hans Jørgen Olsen Røren ble valg for to år i 2021 og er ikke på valg.

Valgnemnda skal også fremme kandidater til årsmøteutsendinger, ordfører i årsmøtet, ny valgnemd og de skal kommer med forslag om eventuelle endringer i møtegodtgjørelser til tillitsvalgte.

Innspill

Er du medlem i bondelaget og har tanker om styresammensetningen i fylkeslaget? Ta gjerne kontakt og kom med innspill til valgnemnda.
Leder Tone Edland, telefon: 95 93 04 07, epost: tedland@gmail.com
Nestleder Nils Henry Haugen: telefon 909 44510 epost: nilshenryhaugen@gmail.com

Resten av valgnemnda består av Ivar Gulseth, Kari Lise Joarsdotter Breivik, Solfrid Revfem, Harald Lie, Synne Vahl Rogn og Ann-Kristin Teksle.

Representanter fra valgnemnda. Fra venstre: Solfrid Revfem (Sandar), Kari Lise Joarsdotter Breivik (Stokke), Ivar Gulseth (Gjerpen og Solum), Nils Henry Haugen (Sandar), Harald Lie (Våle) og Synne Vahl Rogn (Bamble) (
Representanter fra valgnemnda. Fra venstre: Solfrid Revfem (Sandar), Kari Lise Joarsdotter Breivik (Stokke), Ivar Gulseth (Gjerpen og Solum), Nils Henry Haugen (Sandar), Harald Lie (Våle) og Synne Vahl Rogn (Bamble) (

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag