Valgkomiteen i Vestfold Bondelag har levert sin innstilling


25.02.19 Leder i valgkomitèen i Vestfold Bondelag, Hans Harald Kirkevold (bilde), har nå overlevert innstillingen til årsmøtet. Det foreslås gjenvalg på fylkesleder og hele styret. Valgkomitèen har lagt vekt på personlige egenskaper og spredning på produksjon, geografi og kjønn blant kandidatene. Valgkomiteens innstilling er enstemmig og legges fram for årsmøtet i Vestfold Bondelag som avholdes 13. mars
på Gjennestad. 


Gjenvalg på hele rekka 

Fylkesleder Thorleif Müller og nestleder Silje Eckdahl foreslås gjenvalgt. Det gjøre også styremedlem Karine Huseby. Styremedlemmene Anne Helene Sommerstad Bruserud og Arne Martin Malerød er ikke på valg.

 

Nye varamenn 

Valgkomiteen foreslår at Hans Jørgen Olsen Røren rykker opp fra 2. til 1. vara.  Som 2. vara foreslås Inger Synøve Johnsen fra Våle, og som 3. vara Svein Holmøy fra Ramnes. 

 

Nytt styret på årsmøtet 2018. Det foreslås gjenvalg i 2019.

Årsmøte 2018 Nytt styre

Fra venstre: Anne Helene Sommerstad Bruserud, Thorleif Müller, Arne Martin Malerød, Karine Huseby, Silje Eckdahl og Jon Olav Svartdal (VBU)

 

 

Valgkomiteens arbeid 

Komiteen startet sitt arbeide under ledermøtet i november. -Vi har lagt vekt på å opprettholde spredingen på produksjon, geografi og kjønn blant kandidatene, sier valgkomiteens leder Hans Harald Kirkevold.

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag