Valgkomitèen i Vestfold Bondelag har levert sin innstilling


01.03.18. Valgkomitèen v/leder Knut Hansejordet, har levert sin enstemmige innstilling til årsmøtet i Vestfold Bondelag 14. mars. Thorleif Müller foreslås gjenvalgt, men nestleder Harald Lie ønsker nå avløsning etter 7 år som nestleder. Som ny nestleder foreslås Silje Eckdahl fra Borre. Hun driver med storfe, hest og bær, og ble valgt inn i fylkesstyret i 2017.  Styremedlem Hans Edvard Holtung ønsket
heller ikke gjenvalg, og som nye i styret er foreslått Anne Helene Sommerstad Bruserud fra Andebu og Arne Martin Malerød fra Hedrum.


Som varamedlemmer i nummerorden foreslås:

1. Anne Aasnæs Andvik, Ramnes (1. vara møter fast på styremøtene)

2. Hans Jørgen Olsen Røren, Sem

3. Audun Flåtten, Ramnes

 

Valgkomitèen startet sitt arbeid på ledermøtet 17. og 18. november 2017, og har hatt tre møter, samt jevnlig epostutveksling.

 

Alle styremedlemmer og vara til styret har fått brev om de ønsker å stille seg til disposisjon videre, og valgkomitèens innstilling gjenspeiler dette.  Det har vært gjennomført intervjuer med alle i styret som er på valg, og med foreslåtte kandidater.

 

Valgkomitèen har i sitt arbeid lagt vekt på personlige egenskaper, samt spredning på produksjon, geografi og kjønn.

 

Valgkomitèen  har bestått av:

Knut Hansejordet

Hans Harald Kirkevold

Elisabeth Irgens Hokstad

Hans Skjelland

Hans Martin Gran

 

Årsmøte 2017 Nytt fylkestyre

Det nåværende styre i Vestfold Bondelag, valgt på årsmøtet 16. mars 2017.

Bak fra venstre: Hans Edvard Holtung, Thorleif Müller, Harald Lie og Silje Eckdahl.

Foran fra venstre: Karina Skjauff (Vestfold Bygdeungdomslag), Anne Helene Sommerstad Bruserud (1. vara til styret) og Karine Huseby. 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag