Valgkomitèen i Vestfold Bondelag er i gang


14.01.14. Mandag hadde valgkomitèen i Vestfold Bondelag sitt første arbeidsmøte på Grønt Fagsenter. Anne Aasnæs Andvik er leder av årets komite som skal fremme forslag til kanditater til styremedlemmer og andre verv i fylkeslaget. Valget foregår på årsmøtet i Vestfold Bondelag 20. mars.


valgkomite400

F.v Anders Fadum, Tom Christensen, Bjørnar Steinsholt, Anne Andvik og Thorleif Müller

 

Årets valgkomite 

Valgkomiteen består i år av:

 

Anne Andvik, Ramnes (leder)             

Torleif Muller, Nøtterøy (nestleder)                   

Anders Fadum, Sem                                                                    

Bjørnar Steinholt, Lardal

Tom Christensen, Åsgårdstrand

 

Mandag hadde disse sitt første møte for å vurdere styrets arbeid, vurdere aktuelle kandidater og stille forslag på kanditater til alle tillitsverv i samsvar med vedtektene.

 

Styremedlemmer på valg 

Styremedlemmer som er på valg har blitt forespurt om de ønsker å stille seg til disposisjon for gjenvalg. Leder i Vestfold Bondelag, Hans Edvard Torp, Våle,  stiller seg til disposisjon for valgkomiteen. Det samme gjør nestleder Harald Lie, Våle. Styremedlem Bjørn Gran Bergsholm, Stokke, ønsker ikke å fortsette. Elisabeth I Hokstad, Tjølling, og Bjørge Madsen, Borre, er ikke på valg i år og forsetter i styret.

 

På varamannslista stiller Dag Fredrik Eftedal, Hedrum, seg til disposisjon for styret. Han har vært første vara siste året og har dermed møtt på styremøtene. Andre vara Birgitte Ringdal Brekke, Sandar, er villig til å fortsette, mens tredje vara Heidi Myhre, Våle, ikke ønsker gjenvalg.

 

Valgkomiteen skal også fremme kanditater til årsmøteutsendinger, representasjon på årsmøter i Bygdekvinnelaget og Bygdeungdomslaget, ny valgkomite og de skal kommer med forslag om eventuelle endringer i møtegodtgjørelser til tillitsvalgte.

 

Ønsker innspill fra medlemmer

Valgkomiteens leder, Anne Andvik, ønsker seg innspill fra medlemmene på aktuelle kandidater. Hun deltok på ledermøtet i høst og kjenner fylkeslaget godt. – Vi i valgkomiteen kommer til å være tilstede på Landbrukspolitisk fylkesmøte på Melsom tirsdag 28. januar og vil treffer mange av de lokale tillitsvalgte her, sier Anne Andvik.

 

Last ned Lover for Norges Bondelag her


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag