Valgkomitèen i Vestfold Bondelag er i gang


02.12.18. Valgkomitèen i Vestfold Bondelag har startet sitt arbeid. Hans Harald Kirkevold er leder av årets komite som skal fremme forslag til kanditater til styremedlemmer og andre verv i fylkeslaget. Valget foregår på årsmøtet i Vestfold Bondelag 13. mars.


Ledermøte VB 2018 Valgkomiteen fortalte litt om ønsker behov og status

Valgkomitèen består av:

  • Hans Harald Kirkevold, Ramnes, leder
  • Hans Skjelland, Andebu
  • Elisabeth Irgens Hokstad, Tjølling
  • Hans Martin Gran, Sande og Strømm
  • Hans Edvard Torp, Våle

På Vestfold Bondelags ledermøte 23. og 24. november hadde disse sitt første møte for å vurdere styrets arbeid, vurdere aktuelle kandidater og stille forslag på kanditater til alle tillitsverv i samsvar med vedtektene.

 

 

Følgende styremedlemmer og varamedlemmer er på valg: 

 

Leder Thorleif Müller, Nøtterøy og Tjøme

Nestleder Silje Eckdahl, Borre og Undrumsdal

Styremedlem Karine Huseby, Tjølling
 

1. vara Anne Aasnæs Andvik, Ramnes

2. vara Hans Jørgen Olsen Røren, Sem
3. vara Audun Flåtten, Ramnes

 

Det er ikke avklart hvem som stiller seg til disposisjon for gjenvalg, men valgkomitèens leder ønsker uansett innspill fra medlemmene på aktuelle kandidater.

mailto:hhkirkev@online.no    91895930


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag