Valgkomitèen i Norges Bondelag har levert sin innstilling


24.05.18. Valgnemnda innstiller på gjenvalg av ledertrioen i Norges Bondelag. – Valgnemnda har lagt vekt på personlige egenskaper som blant annet engasjement, initiativ og kunnskap, samt kontinuitet i vårt forslag til styresammensetting, sier Svein Stubberud, leder av valgnemnda. Valgnemnda innstiller på gjenvalg av leder Lars Petter Bartnes, som ble valgt som leder første gang i 2014, samt på gjenvalg av Bjørn Gimming som 1. nestleder og Frøydis
Haugen som 2. nestleder. Valg av nytt styre skjer på årsmøtet til Norges Bondelag på Lillehammer 6.-7. juni 2018.  Les mer hos Norges Bondelag.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag