Valget viktig for Vestfolds matproduksjon og næringsmiddelindustri


26.08.17. Torsdag kveld inviterte LO, NHO og Vestfold Bondelag folk og partier til Tønsberg Torg. Det ikke folk flest tenker på er at Stortingsvalget i september også har stor betydning for en av de viktiste næringene i Vestfold, landbruk og næringsmiddelindustrien. Førstelistekandidatene måtte svare for hvordan sitt parti ønsker å legge best mulig til rette for denne næringa også i framtida.


Valg 2017 LO NHO Hjelp fra Dag Terje AndersenArrangørene møttes tidlig på ettermiddagen for å rigge sine stander. Morsomt var det da tidligere stortingspresident Dag Terje Andersen (APs førstekandidat) ga Silje Eckdahl og Bondelaget en hjelpende hånd i riggingen. Han mente vi trengte det etter 4 år med blåblå politikk!

Valg 2017 LO NHO Kjevla lefsebakeri en av lokalmattilbyderne på torvetDet var også en del lokalmatprodusenter, her Kjevla Bakeri fra Tjøme, som hadde tatt turen til torget for at forbipasserende ikke bare skulle få høre om , men også få smake Vestfolds matproduksjon og -industri!

Valg 2017 LO NHO Harald Lie forteller Iman Farah og Kassem hvor viktig det er at alle land har sin egen matproduksjonHer snakker Harald Lie, nestleder i Vestfold Bondelag med Iman, Farrah (6) og fetteren Kassem fra Syria om viktigheten av at alle land produserer sin egen mat. Iman kunne fortelle at hun og familien har vært bønder og har egen gård i Syria.

Valg 2017 LO NHO Lars Døvle Larsen ledet arrangementet og debattenI tillegg til arrangørene LO, NHO og Vestfold Bondelag så stilte en del lokalmattilbydere og partier med stand. Dessuten stilte representanter fra de store næringsmiddelbedriftene Findus, Tine og Nortura og de hadde med deilige smaksprøver fra produksjonslinjene i Vestfold. Klokka 18 startet debatten, som Lars Døvle Larssen ledet.

Valg 2017 LO NHO Lars Petter Bartnes var en av innlederne og utfordret førstekandidateneFørst var det innledninger ved Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag (bildet over), Jan Egil Pedersen, leder av Norsk Nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN, en del av LO) og Petter Haas Brubakk, adm.dir i NHO Mat og Drikke. De var tydelige på viktigheten av en god politikk for både vestfoldbøndene og industrien som er avhengig av råvarene fra vestfoldlandbruket og viste til en ny rapport fra AgriAnalyse som viser hvor stor verdiskaping landbruket og
matindustrien fra Vestfold faktisk står for – kortversjonen kan lastes ned her Vestfold 2017-Kortversjon av verdiskapingsrapporten

Valg 2017 LO NHO Førstelistekandidatene i debattDeretter slapp førstekandidatene til i en frisk debatt. F.v Morten Stordalen (FrP), Carl-Erik Grimstad (V), Kårstein Eidem Løvaas (H), Anders Tyvand (KrF), Maren Kurdøl (Rødt), Lars Egeland (SV), Kathrine Kleveland (SP), Harald Moskvil (MDG) og Dag Terje Andersen (AP).

Som i arrangementet Vestfold Bondelag hadde dagen før, viste det seg at det er klare forskjeller mellom partiene. Ikke minst er det tydelige forskjeller mellom partiene på hvor viktig de mener importvernet for både bonden og industrien. Debatten tok dessuten for seg viktigheten av en god fagutdanning og hvordan man kan sikre landbruk over hele landet.

Her kan du lese litt om hva de ulike partiene mener

Valg 2017 LO NHO Epler og kjærlighet på pinne til norsk mat

Epler og Kjærlighet (på pinne) til norsk mat i skjønn forening. Vi får håpe det også er tilfelle etter valget i september.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag