Valg i Vestfold Bondelag


04.03.14 Valgkomitéens innstilling til årsmøtet i Vestfold Bondelag er nå klar og vil sendes til utsendingene denne uka. Leder Hans Edvard Torp og nestleder Harald Lie foreslås gjenvalgt. Lokallagsleder i Fon Bondelag, Hans Edward Holtung foreslås inn i styret etter Bjørn Gran Bergsholm som ikke ønsker gjenvalg. Årsmøtet er på Gjennestad 20. mars.


Fylkesstyret 13-14

Nåværende fylkesstyre fotografert på årsmøtet 2013.

Fra venstre: Bjørge Madsen, Borre, Anne Helene Sommerstad, BVU, nestleder Harald Lie, Våle, Elisabeth Hokstad, Tjølling, leder Hans Edvard Torp, Våle, Birgitte Ringdal Brekke, Sandar (2. vara), Bjørn Gran Bergsholm, Stokke, Else Marie Farnes, VBK og Dag Fredrik Eftedal, Hedrum (1. vara)

 

Valgkomitéens innstilling 2014: 

Leder: 

Hans Edvard Torp, Våle  Gjenvalg   
  
Styremedlemmer, for 2 år:

Harald Lie, Våle      Gjenvalg
Hans Edward Holtung, Fon    Ny
              
I styret uten å være på valg:

Elisabeth I. Hokstad, Tjølling
Bjørge Madsen, Borre  
  
Nestleder for 1 år:

Harald Lie, Våle    Gjenvalg

 

Varamedlemmer til styret i nummerorden for 1 år:
1.vara: Dag Fredrik Eftedal, Larvik  Gjenvalg 
2.vara: Birgitte Ringdal Brekke, Sandar Gjenvalg 
3.vara: Una Edland, Lardal   Ny

Valgkomiteen har bestått av: 

Leder: Anne Andvik, Ramnes

Nestleder: Thorleif Müller, Nøtterø
Anders Fadum, Sem
Bjørnar Steinsholt, Lardal
Tom Cristensen, Borre

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag