Vær best mulig forberedt!


Publisert: 27.03.2020

Våren er alltid ei spennende tid for bonden, enten man er rein planteprodusent eller produsent med husdyr. Gjennom ei hektisk våronn skal grunnlaget legges for avling og inntekt. Selv under normale forhold er det mye som skal klaffe, og det er nok av “X er”.

Vi står foran en helt spesiell vår. Situasjonen med korona, eller covid 19, preger oss alle i mer eller mindre grad. Det kommer den til å gjøre ei god stund, men dette kommer til å gå over. Bak skyer skinner alltid sola, og på ett tidspunkt letter skydekket.

Uansett, mat vil vi alle trenge, til enhver tid, – og det kan virke som det er en raskt stigende anerkjennelse for den jobben bonden gjør. Det er fortjent! Ut av den krisen landet vårt opplever nå, vil vi med stor sannsynlighet oppleve et Norge med et helt annet fokus på beredskap enn hva vi har vært vant til. Også når det gjelder matvareberedskap.

Mange bønder kjenner sterkt på de vanskelige valg de står foran i disse dager. Det skal vi alle andre ha stor respekt for! For den samlede matvaresituasjonen i Norge, vil det nok være best at flest mulig dyrker det de ville dyrket i en normalsituasjon.

Uavhengig av hva driftsopplegget blir for årets sesong, er det mer viktig enn noen gang å være godt forberedt. Med de smitteverntiltak som gjennomføres, så er det god grunn til å tro at “samfunnsmaskineriet” i stor grad vil fungere i tida som kommer. Men vi har ingen garanti for at det ikke kan bli vanskeligere å få ta tak i ulike varer, og vanskeligere å få utført tjenester. Derfor bør hver bonde foreta en grundig sjekk på egen gård og av sitt eget driftsopplegg. Har jeg det jeg trenger? Er det noe jeg bør skaffe meg, og ha på eget lager? Er det noe som burde vært reparert? Det kan være alt fra tidlig anskaffelse av såvarer og gjødsel, tilstrekkelig med diesel, til det å ha enkelte reservedeler til maskiner på lager.

“Den beste måten å få et arbeid til å virke vanskelig på, er å utsette det”, er et sitat av den tidligere britiske statsministeren Winston Churchill. I bunn og grunn er budskapet; ikke utsett til i morgen, det som kan gjøres i dag. Det er en god leveregel nå, i opptakten til våronna!

Lykke til alle sammen!

Av: Jan Thorsen, org.sjef Telemark Bondelag

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag