Utviklingen av nye kornsorter er viktig for selvforsyningsgraden


12.02.18. Korn brødfør store deler av verdens befolkning. Også i Norge er korn en viktig del av kostholdet til både dyr og folk. I de siste 20 årene har vi vært nesten selvforsynt med hvete til brødbakst, men to av de siste fem årene har hveten hatt for dårlig bakekvalitet og blitt degradert til dyrefôr. Trolig vil et varmere klima føre til mer nedbør. For å sikre en stabil tilgang av norske råvarer
er det viktig å utvikle nye kornsorter basert på det nye klimaet.  Norsk landbruk er allerede godt i gang med utviklingen. Les mer om temaet hos Norsk Landbrukssamvirke.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag