Utvidet støtte til suppleringsplanting pga tørken i fjor


26.02.19. Etter fjorårets tørkesommer vil det i år være stort behov for å supplere med planter i mange hogstfelt. Tilstrekkelig plantetetthet er viktig for både verdiskaping og som et klimatiltak. Landbruksdirektoratet utvider derfor eksisterende ordning og bevilger et generelt tilskudd på 50 prosent til all suppleringsplanting i 2019. 

Les mer om utvidet støtte til suppleringsplaning hos LandbruksdirektoratetALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag