Utsatt i tolvte time


23.03.17 Næringskomiteen skulle i dag ha avgitt sin innstilling til ny jordbruksmelding. Den er nå utsatt. Det vil si at Stortingsbehandlinga er lagt midt i jordbruksforhandlingene. -Unødvendig, mener Norges Bondelag. -Politikerne har skapt forventninger om at vi skulle få svar i dag og en avklaring i Stortinget i god tid før jordbruksoppgjøret. Nå får vi ei lite tilfredsstillende situasjon der Stortinget skal behandle jordbruksmeldinga 25.
april, dagen før jordbruket skal levere kravet til årets forhandlinger, seier Per Skorge generalsekretær i Norges Bondelag.

Les mer hos Norges Bondelag

Les mer i BondebladetALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag