Utmarksoppsyn i Vinje


Publisert: 11.06.2020

I mars søkte Næringskontoret i Vinje kommune etter en eller to personer til en prosjektstilling som utmarksoppsyn.

Målet med prosjektet er å legge til rette for at brukere av utmarka i Vinje ferdes på en god måte.

Nå er Knut Olav Edland og Rune Århus, begge bosatt i Vinje, ansatt og blir å treffe i skog og mark fra 15. juni og fram til høstferien. Utmarksoppsynet skal være uniformerte når de er på oppdrag og har en vertskapsrolle for alle som bruker utmarka i Vinje. De skal ha tilsyn med beitedyr og passe på at aktiviteten i utmarka skjer etter relevant lovverk. Edland og Århus vil få avgrenset politimyndighet.

På nettsida til Vinje kommune oppfordres det til å ta kontakt med utmarksoppsynet for spørsmål som gjelder lover og regler, turtips, planter, syke og skadde dyr eller annet.

Utmarksoppsynet i Vinje er et samarbeid mellom Vinje kommune, faglaga for landbruket, beitelaga, Rauland Turist og Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.  I første omgang er det et treårig prøveprosjekt for å samle erfaringer for eventuell videreføring seinere.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag