Utbygging i Sandefjord – Debattmøte Sandar Bondelag


Hasle gård


Debattmøte om jordvern og utbygging i Sandefjord. Leder i planutvalget, Tor
Steinar Mathiassen, leder i Jordvern Vestfold, Rolf Berg, og nylig ansatt ved
landbrukskontoret, Marilyn Marskar deltar.

 

Aktivitetskalender 2014 Sandar Bondelag


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag