Ut i skauen – faglige skogdager


Publisert: 19.04.2023

Målet med prosjektet er økt engasjement og aktivitet i Vestfolds skoger, gjennom hyggelige møteplasser utendørs med lett tilgjengelig faglig påfyll og informasjon.
Seniorrådgiver Ingrid Knotten Haugberg hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark vil at flere skogeiere skal drive aktiv forvaltning av sin skog.

-Dersom vi skal utnytte skogens muligheter til bærekraftig produksjon av kvalitetstømmer, miljø- og friluftslivsverdier, er vi avhengige av aktive skogeiere, sier Knotten Haugberg.

Mangel på tid, kunnskap og ressurser

Mange som eier skog mangler i dag både tid, ressurser og kunnskap om hvordan de skal drive skogen sin på en fremtidsrettet måte. Norge har over 120 000 skogeiere, og det må et fellesløft til dersom skogen skal være en del av løsningen på våre felles samfunnsmessige utfordringer inn i det grønne skiftet. For å drive skogen forsvarlig kreves et langsiktig perspektiv og et bevisst forhold til hva vi sitter på av ressurser sammen. Dessuten må de eldste inkludere neste generasjon, slik at engasjementet for skogen kan gå i arv.

Knotten Haugberg har selv vært med i planleggingen av fagdagene og er positiv.

-Vi håper og tror at arrangementene i regi av Skogselskapet og skogeierlagene vil gi flere skogeiere engasjement for skogen, kunnskap om skogskjøtsel og hjelp til å forvalte egne skogressurser, sier hun.

Gratis faglige skogdager

Gjennom samarbeidet med de fem skogeierlagene i Vestfold og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, inviterer Skogselskapet til en serie på fire faglige skogdager i løpet av 2023, der det vil være to ettermiddags-arrangement og to søndags-arrangement. Alle arrangementene vil være gratis og legges til Larvik, Horten, Eidsfoss og Sandefjord. På søndagene vil det også være mer familierettede aktiviteter og natursti for barn, samt servering på alle skogdagene.

Variert fagprogram

Følgende dager og temaer er planlagt for året:

Brunlanes, Larvik søndag 23. april kl 12.00 – 15.30

Hva betyr skogen for min økonomi?

Hvilke skjøtselstiltak er nødvendige og riktige for å utnytte skogens muligheter innenfor rammene av lovverk, miljø- og samfunnshensyn. Med vekt på foryngelse og ungskogpleie for en robust framtidsskog.

Horten torsdag 4. mai kl 18.00 – 20.30

Trenger flerbruks- og miljøhensyn være i konflikt med skogsdrift?

Hvordan tar vi vare på biologiske miljøverdier når naturen er under press fra klimaendringer, og både friluftsliv og skogbruk har interesser og behov som skal hensyntas?

Eidsfoss torsdag 31. august kl 18.00 – 20.30

Skogbruksplan – et av skogeierens viktigste verktøy

Nye digitale skogbruksplaner gir mange muligheter, og er enkle å ta med ut i det praktiske arbeidet i skogen. Hva inneholder planen, og hvordan skal den brukes? Og hvordan henter vi informasjon i egen plan og i annet relevant kartverk?

Andebu søndag 17. september kl 12.00 – 15.30

Kan skogeier tenke nytt i en tid da gamle sannheter om skog og skogbruk settes på prøve, og klimaet er i endring?

Vi besøker en skogeier som er opptatt av stedstilpasset foryngelse og nye driftsmåter i et ønske om å bygge opp en robust og variert skog med nok «verktøy i verktøykassa» til å møte framtiden.

For oppdateringer om mer informasjon, følg med på

facebook.com/SkogselskapetIVestfold eller skogselskapet.no, vikenskog.no og grontfagsenter.no

Nettlink:

https://skogselskapet.no/ut-i-skauen-fagligeskogdager2023-vestfold/

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag