Urealistiske forventninger til markedet


04.05.18. –Regnestykket til staten bygger på urealistiske forventninger om økt prisuttak i markedet, sier leder i Vestfold Bondelag, Thorleif Müller. -Halvparten av den forventet inntekstveksten kan derfor bli vanskelig å ta ut. Et marked i balanse er avgjørende og i kravet peker vi på løsninger for å møte overproduksjonen. Staten forventer at hele ubalansen i markedet kan løses i løpet av ett år.


AU 2018 Studerer Statens tilbud

I dag fikk jordbruket overlevert statens tilbud til årets jordbruksforhandlinger. Fylkesleder Thorleif Müller og nestleder Silje Eckdahl satte seg straks ned og studerte tilbudet.

 

Statens tilbud har en ramme på 1 milliard, noe som vil gir en mulighet for inntektsvekst på kr 11 900 per årsverk. Andre grupper forventes en inntektsvekst på kr 19 300. I tillegg kan halvparten av denne inntektsveksten vise seg å være urealistisk å ta ut.

 

Positive trekk 

Staten har kommer jordbruket i møte når det gjelder velferdsordninger i landbruket.  -Vi er glad at staten anerkjenner at velferdsordninger for ferie og fritid, og ikke minst ved sykdom, er viktig for rekruttering til landbruket, sier Müller. – Dette har også vært et tydelig krav fra våre lokallag.  

 

Vestfold er et viktig kornfylke der vi produsere 25% av landets matkorn.

-Statens tilbud gir økning i inntektene til kornprodusentene, sier Müller. -Her har økonomien vært svak i mange år, så dette er viktig for oss.

 

Tilskudd til driftsvansker treffer ikke små jorder 

Jordbruket har etterlyst ordninger som sikrer drift av små jorder. Staten svarer med å øke tilskuddene i distriktene og til bratt areal.

-Jeg er ikke i tvil om at distriktene trenger dette, men det løser ikke problemet med å holde små jorder i drift i hele landet, sier Müller som er skuffet over at vårt forslag om tilskudd til små jorder ikke har fått gjennomslag.

 

Inntekt er viktig 

Stortinget er klar på at inntekt er det viktigste virkemiddelet for å nå de landbrukspolitiske måla, og at inntektsgapet mellom landbruket og andre grupper skal reduseres.

-Skal inntektsgapet reduseres, må vi ha bedre inntektsutvikling i kroner enn andre, sier Müller. –Da holder det ikke med prosentvis lik som andre, der mye i tillegg er usikkert. Jeg håper vi kan forhandle ramma ytterligere opp!

 

Veien videre 

Jordbrukets organisasjoner mottak tilbudet fra staten fredag klokka 12.00, og skal nå vurdere om det er grunnlag for videre forhandlinger.  

-Nå trenger vi tid til å sette oss inn i tilbudet. Vi samler også alle lokallaga i kveld for å høre deres reaksjon, sier Thorleif Müller. – Vi er som vanlig innstilt på å komme til en avtale, men blir det nødvendig, har vi aksjonsplanene klare!

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag