Unge bønder vil ikke inn i næringa for enhver pris!


Publisert: 02.07.2022

Landbruksministeren var på tur i Telemark i går og snakket med flere bønder. På Århus gård var det dekket til middag og en prat om nye generasjoner i landbruket. Erik Dahl, snart avtroppende bonde og Håvard Dahl, kommende bonde, fikk en god prat rundt bordet med Sandra Borch.

Ungdommen vil ikke inn i næringa for enhver pris var budskapet til ministeren. De krever en lønn å leve av og sosiale ordninger til å leve med.

Erik har gått litt lenger ut i odelsrekka for å finne neste driver av gårdsbruket hans, nevøen Håvard vil bli bonde. – Jeg ønsker at det fortsatt skal være drift på gården, fremfor at det kun blir et bosted, sa Erik. For mat må alle ha, sa han.

Det ble en hyggelig seanse på Århus gård denne ettermiddagen. – Det var moro og endelig kunne gi skryt til en landbruksminister, forteller Erik. Han er sikker på at jobben som er gjort i år, er så langt det gikk an å komme i denne runden, og at jobben fortsetter i de neste jordbruksforhandlingene.

-Næringa og rekrutteringa hadde ikke tålt et blå/blå oppgjør til, sa Erik og la til at det er frustrerende at Høyre ikke har blitt satt til mer ansvar for de siste åtte årenes jordbrukspolitikk. De har skjøvet Frp foran seg.

– Årets oppgjør var starten på noe nytt, selv om vi har et godt stykke igjen til mål. Han tror at årets oppgjør fikk to veldig viktige følger: Mange som tenkte å trappe ned, ombestemte seg, og mange som vurderte om de skulle overta, bestemte seg.

Møte med ministeren på Århus gård - et matbord innbyr til gode samtaler.
Møte med ministeren på Århus gård – et matbord innbyr til gode samtaler.

Erik hadde flere poenger til ministeren: Nå er vi på rett vei ved å fokusere på gårdens ressurser. Det er ikke bærekraft i Høyre eller Listhaugs sin retning om større og større bruk for enhver pris. Heller ikke frislipp på eiendomssiden har vært bra for unge som ønsker seg inn i landbruket, sa han.

-Skal vi ha landbruk i hele landet er prioriteringen av små/mellomstore bruk nødvendig og riktig, samt å hegne om kanaliseringspolitikken.

Videre formidlet Erik at det er en vanskelig balansegang mellom virkelighetsbeskrivelse og svartmaling i diskusjonen om lønn og sosiale rettigheter. – I framtida må bonden få bedre ordninger for fødselspermisjon, sykdom og ferie/fritid, sa han. Som melkeprodusent er Erik opptatt av løsdriftkravet og han poengterte at det må følge med mer investeringsmidler når landbruket blir pålagt offentlige krav.  Det er viktig hvis man ønsker å få med flest melkeprodusenter videre etter at løsdriftskravet slår inn.

Erik hadde også et godt råd til Sandra: – dere må få noen vinnersaker i god tid før valget, bøndene er avhengig av at endringene i landbrukspolitikken videreføres, og da må de rødgrønne ha en regjeringsperiode til, sa han.

Et svært nyttig møte for landbruksministeren vil vi tro, som signaliserte at hun langt på vei var samstemt med den erfarne bonden fra Bamble. Borch bekreftet at hun har fått mange tilbakemeldinger på at velferdsordningene må bli bedre. Videre sa hun at jobben med å løfte inntektene skulle fortsette med full styrke.

Sandra Borch fikk ost fra Langesund Ostmakeri av Håvard og Erik.
Sandra Borch fikk ost fra Langesund Ostmakeri av Håvard og Erik.

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag