Ungdommen regjerer i Våle Bondelag


08.11.15. Anders Haraldstad tok gjenvalg som leder i Våle Bondelag. Med seg i styret har han fortsatt mange unge bønder mye friskt pågangsmot! Svein Ivar Ånestad er nytt styremedlem. Årsmøtet på gjennomført på gamle Bakke Mølle, og det var godt oppmøte. Våle Bondelag er det siste av lokallaga i Vestfold som har har årsmøte nå i oktober/november. Vestfold Bondelag har totalt 18 lokallag
som dekker alle kommuner, og alle har nå gjennomført årsmøte, valgt nye styrer og er klar for vinterens møteaktiviteter.


Våle ÅM 15 Nytt styre

Det nye styret f.v: Morten Erichsen, Svein Ivar Ånestad, Anders Haraldstad, Ole Fredrik Hallerud og Thorbjørn Saue. Eneste endring fra i fjor er Svein Ivar som overtar for Leif Bjune.

 

Våle ÅM 15 Bakke salen

29 stemmeberettigede fant veien til Bakke mølle torsdagen. Artig å bytte litt lokaler i blant, særlig når det gjelder ei mølle som hadde opprinnelsen på 1600-tallet. 

Hans Edvard Holtung informerte fra Vestfold styret om ståa i landbruket per i dag, om utfordringer framover og hvordan vi kan håndtere de. Bestandig hyggelig å få informasjon og meninger fra fylket.

Middagen var fantastisk kje-gryte fra Kjetil Olsen, virkelig å anbefale.
Våle ÅM 15 Bakke omvisning 1

Våle bøndene hadde stor glede av omvisningen på den gamle mølla

Våle ÅM 15 Bakke omvisning 2

Etter mat var det omvisning av selve motoren i arbeidet på mølla, Øyvind Skjeggerød informerer velvillig, og har en utrolig innsikt i hvordan gamle redskaper fungerer.

 

Takk til Morten Erichsen som har sendt over et resymé og bilder.

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag