Ungdommen på tur!


20.04.18.  Lørdag var 20 landbruksinteresserte ungdommer fra hele Vestfold på rundtur i midtfylket. -Vi besøkte både pelsdyrfarm og bønder som driver med ammeku, gris, sau og plante-, frø- og kornproduksjon. Det var både inspirerende og svært lærerikt, sier Magnus Rød, bygdepolitisk nestleder i Vestfold Bygdeungdomslag.


Nysgjerrige dyr

I løpet av dagen var vi innom pelsdyrgården til Axel Hermann Holt i Ramnes, gården til Alf Solberg og Karianne Lunde hvor de driver med ammeku og gris rett utenfor Andebu sentrum, samt Knut Søyland som driver med frø- og kornproduksjon og sau på Revetal. Det var med andre ord god variasjon på de ulike produksjonene vi fikk se. Felles for alle steder var god dyrevelferd og rolige, nysgjerrige dyr.

 

Prat med Axel Holt og Knut Ruggeseter om pelsdyrnæringa Nå er det min tur April 2018

Målet med nå er det min tur – arrangementene er at unge bønder og landbruksinteressert ungdom skal få møte bønder med litt ulik produksjon og forhåpentligvis få inspirasjon og nye impulser.

 

Ei næring som ikke er spesielt stor i Vestfold og som for tiden er under press både politisk og fra en del dyrevernorganisasjoner er pelsdyrnæringa.  Det var derfor en spent gjeng som gikk av bussen på gårdstunet til Axel Hermann Holt. Der fikk vi også møte Knut Ruggesæter. Vi tok oss god tid til å høre hvordan hverdagen er for pelsdyrbønder, hvilke krav som stilles til dyrevelferd, markedssituasjonen, hvordan
de ser på framtida osv. Det er tydelig at bilde som fremstilles i media ikke representerer virkeligheten i denne næriga. Pelsdyrnæringa er underlagt hyppige kontroller, de fleste uanmeldte. Likevel avdekkes det ikke flere avvik her enn hos andre husdyrhold. De har faste veterinærbesøk og gjennom bevisst avl på lynne har de fått fram rolige dyr som er tilpasset et liv på en mink-eller revefarm. Det var også spennende å høre om ei landbruksnæring
som er 100 % eksportretta. Jo bedre pelsdyrbonden tar vare på dyrene sine, jo bedre får bonden betalt for pelsen. Norsk pels gir bedre pris enn annen pels når de omsettes på store pelsauksjoner i Europa.

 

De viste til mye informasjon hos Norges Pelsdyralslag

 

Så fikk vi selvfølgelig gå en tur rundt på farmen og hilse på minken.

 

Minken var også nysgjerrig på hvem som kom på besøk Nå er det min tur April 2018

Det slo oss hvor rolige og nysgjerrige disse minkene var, men vi ble oppfordret til å ikke stikke fingrene inn i buret!

 

Pels Nå er det min tur April 2018

Det var også mulig å få kjenne på pelsprodukter. Ingen ting å utsette på kvaliteten her, slo disse gutta fast!

 

Besøk hos Karianne og Alf Nå er det min tur April 2018

Magnus Rød (t.v på bildet over), bygdepolitisk nestleder i Vestfold Bygdeungdomslag, tok deretter med seg gjengen til Andebu hvor vi fikk møte Alf Solberg og Karianne Lunde.

 

Grisen var også nysgjerrig på hvem som kom på besøk Nå er det min tur April 2018

De driver med både gris og ammeku. Vi nøyde oss med å se på grisene gjennom åpne dører i grisehuset, men grisene var tydelig nysgjerrige på hva slags storfint besøk som var kommet til gards!

 

Ammekufjøset hos  Karianne og Alf Nå er det min tur April 18

Historien om hvordan Karianne og Alf har bygd opp gården, fra de kjøpte den på det åpne markedet i 2011 og til i dag fenget ungdommen! På bildet over ser vi Alf foran ammekufjøset. For øyeblikket er det stor forskjell på markedssituasjonen for storfé og gris, men de unge Andebu-bøndene så lyst på framtida og trives godt som unge investeringsbønder.

 

Korn og sauebonde Knut Søyland fortalte også om viktigheten av å ta seg tid til familie og andre aktiviteter Nå er det min tur April 2018

Siste besøk var hos Knut Søyland like utenfor Revetal sentrum. Han driver et utstrakt samarbeid med nabobonden Lars Kristian Rustan og produserer mye frø og matkorn. Søyland informerte om denne drifta og naturgitte fortrinn her i Vestfold, men det var naturlig nok lite å se på utover snødekte jorder. Han understreket dessuten at ungdommen må huske på å rigge drifta si slik at det er tid til både familie og andre aktiviteter ved siden av
det å være bonde.

 

Sauene var også nysgjerrig på hvem som kom på besøk Nå er det min tur April 2018

På gården til Søyland har de hatt sau helt siden oldefaren kjøpte gården da han kom fra Rogaland i sin tid. Mange av sauene går på utmarksbeite i Seljordsfjella på sommeren.

Kombinasjonen frø, korn og sau gjør at Søyland kan være bonde på heltid.

 

Fikk til og med hilse på noen små lam Nå er det min tur April 2018

Lammesesongen er så vidt i gang og ungdommene fikk lov til å kose med noen av lammene.

 

Etter alle gårdsbesøkene smakte det godt med pizza på Gamle Revetal Stasjon. Ungdommene ga uttrykk for at turen hadde vært både lærerik og nyttig.

 

Tusen takk til Nortura som bidro med overtrekkssokker og til Runar Wold, daglig leder i Vestfold Landbrukstjenester som stilte som bussjåfør på turen!


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag