Ungdommen fikk gode tips


30.11.18. Unge bønder og landbruksinteresserte ungdommer som møtte opp i stuene på Melsom vgs forrige torsdag fikk gode tips til hvordan de kan forberede seg både mentalt og agronomisk på mer ekstremvær.


Vestfold Bygdeungdomslag og Vestfold Bondelag inviterte sist uke unge bønder og landbruksinteressert ungdom til et spennende møte. Etter sommerens ekstremtørke ønsket vi å sette fokus på hvordan man som ung bonde kan forberede seg best mulig på å takle mer ekstremvær både agronomisk og mentalt.

 

Silja Valand om levende matjord og viktigheten av god agronomi ved ekstremvær

Silja Valand er rådgiver i NLR Viken og har de senere årene sett mye på hvordan levende matjord med stort mold-/humusinnhold takler både tørke og mye nedbør og gir bonden større avling. -I Vestfold produserer vi mye korn. Ensidig korndyrking år etter år fører til mindre humus og mindre liv i jorda. Da går avlingene jevnt og trutt nedover. Et viktig og aktuelt tiltak er å bli flinkere til å så inn fangvekster, var et
av tiltakene Valand trakk fram.  

 

Se Valands presentasjon her

 

Og når det vokser godt på jordet har bonden det som regel bra! Det var den naturlige overgangen til neste innlegg.

 

Ivar Ree presenterer prosjektet Unge bønders psykiske helse web

Ivar Ree er odelsgutt og jobber for Mental Helse Ungdom. Han er leder for prosjektet “Unge bønders psykiske helse”. Dette prosjektet ble dratt i gang i god tid før årets tørkesommer, men er jo nå aktuelt som aldri før. Landbruks- og matminister Bård Hoksrud deltok da prosjektet ble lansert tidligere i høst og det var viktige ting prosjektet tar tak i.

 

Ivar Ree og de fremmøtte i salen

Ivar Ree kunne fortelle at de i vår gjennomførte en spørreundersøkelse blant bønder under 30 år for å kartlegge hvilke faktorer som påvirker bønders mentale helse. -Undersøkelsen viser at mulighet for faglig oppdatering, gode arbeidsforhold/arbeidsmiljø faktisk er viktigere enn f.eks mye ferie og fritid og høy inntekt for å ha en god mental helse. God næringsinntekt er selvfølgelig viktig,
men henger ofte sammen med det å jobbe mye, som bidrar til dårligere helse, fortalte Ree. Han trakk også fram ensomhet som en viktig faktor til dårligere mental helse.

 

Her kan du se Ree sine plansjer

 

Gruppesamtaler om det å hjelpe hverandre

Etter ei pause med Melsoms gode hjemmebakte kringle, utfordret Ree de fremmøtte til å sette seg i små grupper rundt bordene og snakke om hvordan man kan fange opp at en selv eller naboen begynner å få det tungt og aktuelle hjelpetiltak.

 

Det ble gode og nyttige prater rundt bordene, som forhåpentligvis kan være til hjelp både for de fremmøtte selv og andre som de treffer.

 

Prosjektet har utarbeidet en plakat med 5 gode råd.

 

Det er også laget en filmsnutt om psykisk helse hvor vi møter ulike bønder som forteller om egen erfaring.

 

5 gode råd


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag