Undersøkelse om klimaløsninger på norske gårdsbruk


27.09.19. Miljødirektoratet har fått i oppdrag å se nærmere på ulike klimaløsninger i jordbruket, og studere hvilke virkemidler som trengs og hvilke barrierer som finnes. Virkemidlene kan være for eksempel økonomisk støtte til ulike klimaløsninger og mer informasjon, barrierer kan være at klimaløsningene er dyre eller at de ikke er relevante på grunn av gårdens ressursgrunnlag.

 

Miljødirektoratet har utarbeidet en spørreundersøkelse for bønder for å få bedre datagrunnlag for videre arbeid. Svarfristen er 4. oktober kl. 12.00.

Norges Bondelag oppfordrer alle sine bruksmedlemmer til å svare på undersøkelsenALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag