Ulv observert i Kodal


06.12.13. Et viltkamera i Kodalveien i nærheten av Goksjø, har fanget opp det som kan være en ulv.  Øystein Eriksen, som har satt opp vilktkameraet, sier han mener det er ulv, men han har sendt bildene til Statens Naturoppsyn for en vurdering.  Det har også tidligere vært streifdyr av ulv innom Vestfold, så det er ikke usannsynlig at dette faktisk er en ulv. Les mer hos NRK
Vestfold.
 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag