Ulik matproduksjon, lik matdebatt


04.07.14 I Norge har vi i flere år hatt en debatt om hvordan vi skal kunne sikre god handelsskikk i dagligvarebransjen. Regjeringen har nå et lovforslag til vurdering. Bekymringen for at matvarekjedene har for stor makt i forhold til forbrukere, leverandører og produsenter deler vi med de fleste andre europeiske land. Selv om landene har forskjelling produksjon og politkk er diskusjonen den samme.

Les om ulike tiltak hos Norsk LandbrukssamvirkeALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag