Ukas figur


23.06.18 AgriAnalyse er en faglig premissleverandør og et kompetent utredningsmiljø i spørsmål knyttet til landbruk og politikk. De arbeider med nasjonale, internasjonale og organisasjonsinterne problemstillinger. På deres nettsider finnes det statistikk og utredninger til nedlastning. Her er et rikholdig arkiv med publikasjoner tilbake til 1989. De presentere også “ukas figur”. Denne ganger er det ovesikt over andelen kvinnelige eiere av landbrukseiendom,
fordelt på fylker.

Se “Ukas figur” hos AgriAnalyseALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag