Ukas figur fra Agri Analyse


07.07.18 AgriAnalyse er en faglig premissleverandør og et kompetent utredningsmiljø i spørsmål knyttet til landbruk og politikk. De arbeider med nasjonale, internasjonale og organisasjonsinterne problemstillinger. På deres nettsider finnes det statistikk og utredninger til nedlastning. De presentere også “ukas figur”. Denne ganger er det bankenes utlånsrente som analyseres.

Se “Ukas figur” hos AgriAnalyse ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag