Ugraskamp


12.01.18. Enkelte ugrasarter er mer brysomme enn andre å få kontroll over. For å “vinne kampen” er det viktig å sette inn tiltak på de riktige stedene, tidspunkt og metoder. NLR Viken har laget kortfattede brosjyrer for å hjelpe deg i kampen mot ugras som hønsehirse, svartsøtvier, kjempespringfrø og parkslirekne. Les mer hos NLR Viken.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag