Tyveri av GPS-utstyr


28.03.19. Sør-Øst politidistrikt har i løpet av de siste dagene fått flere meldinger om tyverier av dyrt GPS-utstyr fra anleggsmaskiner. -Vi har tidligere også opplevd slike tyverier fra landbruksmaskiner, sier Jarl Martin Pedersen i politiet.  Sør-Øst politidistrikt etterforsker sakene i Buskerud, Vestfold og Telemark, og har noen tips til mulig forebygging.


 

Sør-Øst politidistrikt ser en fare for oppblomstring av tyverier av dyrt GPS-utstyr fra anleggsmaskiner og landbruksmaskiner, og andre maskiner som har dyrt GPS-/posisjoneringsutstyr. 

 

Jarl Martin Pedersen, næringslivskoordinator ved Felles enhet for forebygging i Sør-Øst politidistrikt kommer med følgende henstilling:   

 

Basert på politiets kunnskap om slike tyverier anbefaler vi forebyggende tiltak, der dette er mulig:

 

Sikre dyrt utstyr når dette ikke er i bruk, ved f.eks. å parkere traktorer/anleggsmaskiner/utstyr i videoovervåket område eller på sikkert område.

  • Ta ut dyrt utstyr når traktorer/ grave-/anleggsmaskiner forlates i et lengre tidsrom, f.eks. over natten eller i helgen. Sjekk gjerne med eget forsikringsselskap eller leverandøren av utstyret.
  • Holde jevnlig øye med traktorer/ grave-/anleggsmaskiner når disse er parkert.

 

Eventuelle tyverier meldes raskest mulig til nærmeste politi.

 

Politiet er også interessert i observasjoner av personer og/eller biler med påfallende/mistenkelig atferd.  Dette meldes til 28000.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag