Trygg våronn og trafikkvett på traktoren


04.05.16 Når det etterhvert tørker opp, håper vi det blir våronn med fullt trykk over hele fylket. – Jeg vil oppfordre alle medlemmer og yrkeskollegaer til å vise hensyn når de må ut på veien med traktor, sier nestleder i Vestfold Bondelag Harald Lie. Senest i går hadde NRK Vestfold et oppslag som viser at mange irriterer seg over traktorer i trafikken. – Vår jobb er i hovedsak på jordet der vi produserer mat, sier Harald
Lie, men vi håper folk forstår at vi må ut på veien med maskiner og utstyr. 

Les sak hos NRK Vestfold om traktorer og irriterte bilisterALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag