Trygg mat og antibiotikaresistens i Larvik


18.05.15. -Norsk mat er trygg! Det største konkurransefortrinnet til norsk mat er jo nettopp at den er trygg. Norsk mattrygghet er sannsynligvis på toppen av pallen. Det må vi tørre å fortelle folk, slo adm. dir. i Matmerk Nina Sundqvist fast på et åpent møte på Larvik bibliotek forrige tirsdag.


Lederen i Larvik Sp Olav Nordheim til venstre sammen med hovedinnlederne på møtet Kjersti Toppe, Thorleif Müller, Nina Sundqvist og Per Olaf Lundteigen

Lederen i Larvik Sp Olav Nordheim til venstre sammen med hovedinnlederne på møtet Kjersti Toppe, Thorleif Müller, Nina Sundqvist og Per Olaf Lundteigen

 

Både når det gjelder antibiotikabruk til husdyr og påviste plantevernmiddelrester i frukt og grønt ligger den norske maten best an i forhold til importert mat. Vi bruker heller ikke GMO i norsk landbruk. Oppfølging av KSL er dessuten viktig, sa Sundqvist.

 

Det var Larvik Senterparti som hadde invitert til et dialogmøte om trygg mat og antibiotikaresistens.

 

Møtedeltakerne lytter spent på hva Thorleif Müller har å si om trygg mat og antibiotikaresistens. Foto Even Borvik

Fylkesleder i Vestfold Bondelag Thorleif Müller (bildet over) deltok med et innlegg om hvordan mattryggheten ivaretas blant grøntprodusentene. I tillegg bidro Sigbjørn Rød og Nils Henry Haugen fra kretsutvalget i Nortura med fakta fra utfordringene i kylling- og svineproduksjonen.

 

Kjersti Toppe (Sp), som er første nestleder i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget kunne opplyse at bakterier som er resistente mot antibiotika er et alvorlig og økende problem i hele verden, både hos mennesker og dyr. Antibiotikaresistens tar livet av 25 000 hvert år ute i Europa. De siste åtte- ti åra har imidlertid antibiotikabruken også i Norge økt . Forbruket av penecillin er dobla siden 1970-tallet. Mesteparten blir brukt i kommunehelsetjenesten.
Men forbruket må ned!

 

Per Olaf Lundteigen sa at trygg mat er en forutsetning for importvernet på norske matvarer. Og roste svinenæringa for gode holdninger og handlinger for å sanere MRSA bakterien i svinebesetningene.

 

Tekst: Olav Nordheim. Foto: Even Borvik


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag