Trøbbel i RMP-søknader


Publisert: 13.10.2022

Søknadsfristen er 15. oktober

Vi minner om denne fristen for del II av søknad om produksjonstilskudd, og for RMP-søknader. Du kan levere søknaden i inntil 14 dager etter søknadsfristen, det vil si innen 29. oktober, mot et trekk på 1 000 kroner per dag fristen er overskredet. Søknader levert senere enn 14 dager etter søknadsfristen vil bli avvist.

Trøbbel med RMP-søknader

Fra NLR Østafjells har vi fått informasjon om dette:

Noen får problemer med å sende inn RMP-søknaden på grunn av feilmeldinger. Feilmeldingene kan være helt uforståelige og uten at det tilsynelatende er noe feil på søknaden. Det kan synes at problemet har sammenheng med egenerklæringen om klimarådgiving. Hvis en ikke har gjennomført klimarådgiving og krysser «nei» for dette under egenerklæringen kan disse feilmeldingene komme. Og da er det umulig å få sendt inn søknaden.

En måte å komme rundt problemet har vist seg å være å krysse av for «ikke relevant» i stedet for «nei» under egenerklæringen. Da kan en godt gjøre saksbehandler oppmerksom på det under fanen «melding til saksbehandler». En siste utvei er å gå på hjemmesiden til landbruksavdelingen hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. Der ligger søknadsskjemaet som en pdf-fil nederst til høyre på denne siden (lenke). Skjemaet må da skrives ut og fylles ut manuelt sammen med kart med inntegnede tiltak.

Et par gode råd:

  • Begynn på søknaden med en gang, – ikke vent til siste kveld!
  • Ikke gi opp!

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag