Treskinga er igang


21.08.15. Tresking av høstkorn er nå kommet igang flere steder i fylket.  – Høsthveten ser ut til å gi store avlinger, men mye blir nok fòrkvalitet, sier Ingvild Evju i NLR Viken.  Det er for lite protein som er problemet.  Når det gjelder høstrug har mye av det som er tresket så langt vært av matkvalitet.  Det er treska litt bygg og avlingene ser stort sett bra ut.

 

 Se prognose for kornavlinga hos Norsk Landbruksrådgiving.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag