Trenger vi en forskrift for å få renere vann?


Publisert: 20.12.2022

Sist uke inviterte Statsforvalteren i Vestfold og Telemark både landbruksforvaltning og landbruksorganisasjoner til et viktig oppstartsmøte. Tema var om Vestfold og Telemark skal innføre en forskrift som blant annet regulerer hvor mye vi får høstpløye. I Østfold og deler av Akershus blir en slik forskrift innført nå 1.januar 2023.

Etter sterk anmodning fra LDIR

Det er Landbruksdirektoratet som sterkt har anmodet Statsforvalteren vår til å dra i gang en prosess for å vurdere om landbruket i Vestfold og Telemark trenger egen forskrift for å redusere avrenningen til vann, vassdrag og Oslofjorden. Asbjørn Veidal fra Landbruksdirektoratet holdt da også en innledning om hvilke føringer og forventninger nasjonale myndigheter har til regionale miljøkrav.
Her stiller Hans Jørgen Olsen Røren spørsmål til Otto Galleberg, statsforvalteren i Oslo og Akershus.

Erfaringer fra Viken

Otto Galleberg, som er bonde i Sande, men også seksjonssjef ved landbruksavdelingen hos Statsforvalteren i Oslo og Akershus orienterte om erfaringene fra prosessen i Østfold og Akershus og konsekvensene av deres regionale miljøkrav. Han var ærlig på at dette er en balansegang mellom nok og trygg norsk matproduksjon på den ene siden og behovet for renere vann i vann, vassdrag og Oslofjorden på den andre. -På kort sikt vil matproduksjonen kunne reduseres med 10% som følge av våre miljøkrav, men på sikt vil tiltakene føre til at vi klarer å holde mer av jorda og næringsstoffene på jordet og mer humus/karbon i jorda. Det kan være bra for matproduksjonen, var Gallebergs budskap.

Næringa deltar i prosessen

Både Vestfold Bondelag og Telemark Bondelag var representert i møtet. -Det er betryggende at ingenting er avgjort og at vi i Bondelaget skal bli godt involvert i prosessen. Det var også godt å høre at alle sektorer, også avløp, må bidra i denne dugnaden, og at eventuelle krav vil bli veid mot behovet for økt matproduksjon. Samtidig er vi tydelige på at vi heller vil bruke “gulrot enn pisk” for å oppnå renere vann, påpekte fylkeslederne, Hans Jørgen O. Røren i Vestfold Bondelag og Aslak Snarteland i Telemark Bondelag, og merket seg at det var en positiv utvikling i omfanget av avrenningstiltakene i RMP. Fortsetter denne utviklingen vil det være et viktig argument for at landbruket klarer å bidra til renere vann uten ytterligere miljøkrav i forskrift.
Representanter fra Vestfold Bondelag og Telemark Bondelag passet på å diskutere med statsforvalteren i pausene også. f.v Inger Synøve Johnsen, Anne Birigitte Riis-Johansen, Hans Jørgen Olsen Røren, Hilde Marianne Lien og Aslak Snarteland.
En eventuell forskrift kommer tidligst i 2024, og Hilde Marianne Lien fra Statsforvalterens landbruksavdeling viste oss hva som skal utredes før den tid.

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag